mpzpUchwała nr XVIII/121/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna.


Data uchwalenia: 2012-04-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-15

Zobacz treść planu (PDF).