mpzpUchwała nr XXV/196/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 10 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Małe Czyste w gminie Stolno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-20

Zobacz treść planu (PDF).