mpzpUchwała nr XXV/197/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 10 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Stolno I" dla terenów w gminie Stolno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf