mpzpUchwała nr XXIV/141/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Cetki.


Data uchwalenia: 2012-12-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-15

Zobacz treść planu (PDF).