mpzpUchwała nr XLI/198/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Zakątek w Cierpicach.


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).