mpzpUchwała nr XLI/197/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu przy ulicy Topolowej w Małej Nieszawce (dz. nr 62/4).


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).