mpzpUchwała nr XVII/131/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny we wsiach Sarnowo, Klęczkowo, Trzebiełuch i Robakowo w gminie Stolno.


Data uchwalenia: 2012-06-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-25

Zobacz treść planu (PDF).