mpzpUchwała nr XVII/132/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren we wsi Trzebiełuch w gminie Stolno.


Data uchwalenia: 2012-06-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-25

Zobacz treść planu (PDF).