mpzpUchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stolter" we wsi Grubno, gmina Stolno.


Data uchwalenia: 2011-12-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-16

Zobacz treść planu (PDF).