mpzpUchwała nr LV/1232/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki na zachód od Trasy Sucharskiego w rejonie węzła Błonia w mieście Gdańsku


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik3DCC59D5-9E2E-44F2-B827-23B2B7E95624.png