mpzpUchwała nr XLV/986/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej - rejon ulicy Wienieckiej w mieście Gdańsku


Data uchwalenia: 2013-10-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).


ZalacznikC82690CD-3413-41EB-9285-ECA8B04202A9.jpg