mpzpUchwała nr XXXVI/257/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf