mpzpUchwała nr XLIV/257/2014 Rady Gminy Lipusz z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położónych w miejscowości Lipusz w gminie Lipusz


Data uchwalenia: 2014-06-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf