mpzpUchwała nr LIX/43/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo obejmującej działkę nr 120/5 w Kosakowie przy ul. Żeromskiego.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf