mpzpUchwała nr XLV/353/14 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Wiec, obszar działki geodezyjnej nr 205/1, gmina Skarszewy.


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf