mpzpUchwała nr XXXIX / 350 / 2014 Rady Gminy Zblewo z dnia 30 maja 2014r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Semlin, w gminie Zblewo.


Data uchwalenia: 2014-05-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-25

Zobacz treść planu (PDF).


ZalacznikF843DB84-65EF-4C44-BAED-BF7FC2C08CBD.png