mpzpUchwała nr XLI/407/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie II miasta Sztum


Data uchwalenia: 2014-05-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf