mpzpUchwała nr LIII/315/14 Rady Gminy Choczewo z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaskowa I w Choczewie.


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf