mpzpUchwała nr XLVIII/501/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf