mpzpUchwała nr XLII/506/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf