Uchwała nr IV/10/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino w Gminie Wejherowo

Zobacz treść planu (PDF).