mpzpUchwała nr LIII/1196/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie w rejonie ulicy Łowickiej w mieście Gdańsku.


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik3FAE927F-6705-4BCE-A5BC-348F830CA418.png