mpzpUchwała nr XLVI/45/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański – część nizinna A, fragmentu obrębu geodezyjnego MOKRY DWÓR .


Data uchwalenia: 2014-06-5
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf