mpzpUchwała nr XLVI/47/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański – część wyżynna, fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo w gminie Pruszcz Gdański


Data uchwalenia: 2014-06-5
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf