mpzpUchwała nr XLVI/46/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański - część Wyżynna fragmentów obrębów geodezyjnych Juszkowo i Straszyn.


Data uchwalenia: 2014-06-5
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf