mpzpUchwała nr XLV/62/2014 Rady Gminy Wicko z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Ulinia gmina Wicko (dz. 55/11, 55/12).


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf