mpzpUchwała nr XLIII/438/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jantar


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf