mpzpUchwała nr XLIII/437/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawiew zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna - Centrum


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf