mpzp Uchwała nr XXVI/156/2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM II.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-29
 
Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których nalicza się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy ustala się w wysokości 30%.


Zobacz treść planu (PDF).