mpzpUchwała nr XXXI/193/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-13
 
Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których nalicza się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy ustala się w wysokości 30%.


Zobacz treść planu (PDF).