mpzp Uchwała nr XXXIII/202/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ - UL. CHOPINA.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-10
 
Renta planistyczna:
Stawki procentowe, na podstawie których nalicza się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy ustala się w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).