mpzpUchwała nr XLVI/70/14 Rady Gminy Puck z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi REKOWO GÓRNE w gminie PUCK (dla terenu położonego po południowo – wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 216)


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik1A.pdf