mpzpUchwała nr XLVII/551/2014 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 652/3 położonej w miejscowości Żukowo, gmina Żukowo.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf