mpzpUchwała nr XXV/261/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kamienica Szlachecka obejmującego część działki nr 24/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf