mpzpUchwała nr XXV/264/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrum.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf