mpzpUchwała nr XXV/263/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Potuły, w gminie Stężyca.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf