Powiat choszczeński

Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza komunalnego w miejscowości Koplin.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Piasecznik

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębach Kaszewo, Rakowo, Objezierze i Krzęcin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VI/27/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierzwnik dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV w obrębach Pławno, Pławienko, Płoszkowo, Przeczno, Strumienno, Breń i Klasztorne

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXVIII/342/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w rejonie ulicy Zielnej

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała Nr XXXVII/206/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. „Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - VII”.


Data uchwalenia: 2013-11-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-08

Zobacz treść planu (PDF)

 

Uchwała Nr XXXVII/206/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. „Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - VII”

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała Nr XIII.88.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pionierów- Jez. Krzywe" w Gminie Pełczyce.


Data uchwalenia: 2012-10-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-13

Zobacz treść planu (PDF)

 

Uchwała Nr XIII.88.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pionierów- Jez. Krzywe" w Gminie Pełczyce.

Zobacz treść planu (PDF).