Powiat goleniowski

Uchwała Nr VI/76/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepniczka – gmina Stepnica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IX/101/19 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Odrodzenia w Goleniowie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIV/227/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wisławie, gm. Maszewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIV/226/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach: Maciejewo, Pogrzymie, Dobrosławiec, Radzanek, Rożnowo Nowogardzkie, Dąbrowica, Darż

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr LXVII/430/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/385/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „NOWOGARD – obręb nr 6”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXX/204/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIX/191/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębie Kikorze

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr LIX/398/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wojcieszyn” uchwalonego Uchwałą nr XLV/382/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr LIX/399/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miętno”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXI/385/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Ciechno, Budno, Marszewo, Żółwia Błoć, Żdżary, Miękowo, Wierzchosław, Niewiadowo i Nr 9 miasta Goleniów.

Zobacz treść planu (PDF).