Powiat białogardzki

mpzpUchwała Nr XXX/258/13 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych i zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobrowo w gminie Tychowo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf
Zalacznik10.pdf
Zalacznik11.pdf
wiza.xml
wiza.html

mpzpUchwała Nr XLIII/309/2013 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała Nr XXXVI/371/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Daszewo w zakresie jednostek: 1 P,U, 2 P,U, 01 KD.G


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXX/313/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie jednostek 1 P,U, 2 P,U, 01 KD.D, E 1Kps 1


Data uchwalenia: 2013-01-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXX/312/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie jednostek 7 P,U, 07 KD.D, 08 KD.D, E3, E4, Kps 2


Data uchwalenia: 2013-01-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXIII/221/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Syrkowice, Mierzyn w gminie Karlino dla terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


Data uchwalenia: 2012-06-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-13

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Białogard z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białogard – dla zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w obrębach: Białogórzyno, Żeleźno, Pomianowo, Dargikowo, Dębczyno, Gruszewo.


Data uchwalenia: 2012-03-16
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-18

Zobacz treść planu (PDF)