Powiat policki

Uchwała Nr XIII/153/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Rajkowo w gminie Kołbaskowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/140/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kamieniec w gminie Kołbaskowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VII/89/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Ustowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr II/34/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Barnisław w gminie Kołbaskowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLVI/449/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej gminy Police, pn.: „Dębostrów stacja”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLIV/467/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach geodezyjnych Przylep i Ostoja w gminie Kołbaskowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XL/422/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Karwowo i Przecław w gminie Kołbaskowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIX/414/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Ustowo w gminie Kołbaskowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXVI/340/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miasta Police pn. „Centrum”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXVI/335/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miejscowości Trzeszczyn i Pilchowo pn.” „TRZESZCZYN – PILCHOWO”

Zobacz treść planu (PDF).