Powiat wałecki

mpzpUchwała Nr XXXVI/207/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kołatniku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr VI/sXXXII/170/12 Rady Miasta Wałcz z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego przy ulicy Wroniej.


Data uchwalenia: 2012-12-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-19

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów leśnych w pasie linii elektroenergetycznej 110kV w obrębach ewidencyjnych Mirosławiec 34 i Łowicz Wałecki.


Data uchwalenia: 2012-10-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-22

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XXI/115/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, Różewo, Przybkowo, Chwiram, Dobino, Witankowo w gminie Wałcz.


Data uchwalenia: 2012-08-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-22

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XXI/113/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wschodniej części wsi Szwecja.


Data uchwalenia: 2012-08-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-16

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr VI/sXVII/106/11 Rady Miasta Wałcz z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego przy ulicy Wroniej.


Data uchwalenia: 2011-12-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-17

Zobacz treść planu (PDF)