Powiat gryficki

mpzpUchwała Nr XXVII/283/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla obszaru obejmującego tereny w części obrębu Cerkwica o nazwie „Plan Cerkwica”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała Nr XL/327/13 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mrzeżyno dla działek nr 349/4 i 348 położonych przy ul. Bocznej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XL/329/13 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 72/1, obręb Paliczyno w gminie Trzebiatów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XL/328/13 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mrzeżyna w obrębie geodezyjnym nr 2, dla obszaru oznaczonego w planie symbolami CM/U.A.05 i TP. A.04, położonego w rejonie portu morskiego w Mrzeżynie na lewym brzegu rzeki Regi.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XLIV/341/13 Rady Gminy Rewal z dnia 25 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i Pustkowo - strona północna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XXXVI/294/13 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Trzebiatowa w formie planu rewaloryzacji Starego Miasta dla działek nr 138 i nr 137.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XXXIV/274/13 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mrzeżyna dla obszaru położonego na południe od ul. Letniskowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XXI/237/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla obszaru obejmującego tereny w części obrębu Dreżewo o nazwie „Plan Dreżewo”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.285.2013.SA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 maja 2013 r. stwierdzające nieważność w części załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/282/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal obręb geodezyjny Trzęsacz – część północna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXVI/282/13 Rady Gminy Rewal z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal obręb geodezyjny Trzęsacz - część północna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-09

Zobacz treść planu (PDF).