Powiat Świnoujście

mpzpUchwała Nr XLVIII/384/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - rejon Basenu Północnego i fortów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik 1 - arkusz 1.pdf
Zalacznik1 - arkusz 2.pdf
Zalacznik1 - arkusz 3.pdf
Zalacznik1 - arkusz 4.pdf
Zalacznik1 - arkusz 5.pdf
Zalacznik1 - arkusz 6.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XLIV/361/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – Jednostka obszarowa III w rejonie ul. Karsiborskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-19

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XLII/351/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 19 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - Jednostka obszarowa VII w rejonie komunikacji kolejowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XXVI/206/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, Obszaru II.


Data uchwalenia: 2012-06-21
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-07

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XXI/171/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście (rejon ul. Jarosława Dąbrowskiego, Piastowskiej i Konstytucji 3 Maja).


Data uchwalenia: 2012-02-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-22

Zobacz treść planu (PDF)