Powiat stargardzki

Uchwała Nr XII/145/2019 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie Placu Wolności

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/89/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Morzyczyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/121/2019 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Spółdzielczej, Niepodległości, Władysława Broniewskiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr V/69/2019 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Powstańców Warszawy, Szarych Szeregów, Władysława Broniewskiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr III/43/2019 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu cmentarza w rejonie ulicy Spokojnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLIII/303/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Golczewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLV/483/2018 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie Osiedla Lotnisko

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLV/482/2018 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Stanisława Ignacego Witkiewicza, Spółdzielczej, Cypriana Kamila Norwida

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLV/481/2018 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulicy Ceglanej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLII/295/18 Rady Gminy Stargard z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino

Zobacz treść planu (PDF).