Uchwała Nr XII/145/2019 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie Placu Wolności

Zobacz treść planu (PDF).