Powiat drawski

Uchwała Nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działki nr 14 obr. 0004 Czaplinek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IX/176/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Wodnej Doliny w Koszalinie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IV/66/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Władysława IV, Akademickiej, Staszica i Jana Pawła II w Koszalinie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VII/67/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czaplinek, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr III/32/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenu "świetlica w Gudowie"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLVIII/702/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLV/623/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Jamno - Centrum" w Koszalinie

Zobacz treść planu (PDF).