Powiat drawski

mpzpUchwała Nr XLIX/345/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski w rejonie miejscowości Dębsko


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała Nr XL/369/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XXIX/374/13 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XL/288/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stara Korytnica oraz w Kaliszu Pomorskim przy ulicy Drawskiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XXVIII/360/13 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XXX/265/2013 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - działki nr ewid. 40/36, 40/53, 40/55 oraz 40/56 obreb 12 m. Złocieniec


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XXXVII/267/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski, w rejonie stacji GPZ oraz miejscowości Krężno i Pruszcz


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XXXII/218/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski w rejonie miejscowości Stara Korytnica.


Data uchwalenia: 2012-11-22
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-16

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XXIV/162/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północnej części Kalisza Pomorskiego w sąsiedztwie ulicy Drawskiej.


Data uchwalenia: 2012-04-5
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-18

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XIX/173/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - „Ulica Czaplinecka”.


Data uchwalenia: 2012-04-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-05

Zobacz treść planu (PDF)