Powiat świdwiński

mpzpUchwała Nr LI/468/2014 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr LI/467/2014 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn–Zdrój obejmującego teren położony w miejscowości Międzyborze


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXIV/166/2013 Rady Gminy Rąbino z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino w okolicy miejscowości Gręzino, Lipie, Liskowo i Paszęcin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik1 arkusz 1.pdf
Zalacznik1 arkusz 2.pdf

mpzpUchwała Nr XXXII/155/2013 Rady Gminy Rąbino z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych i biogazowni wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie miejscowości Paszęcin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1 arkusz 1.pdf
Zalacznik1 arkusz 2.pdf
Zalacznik1 arkusz 3.pdf
Zalacznik1 arkusz 4.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XXXIII/307/2013 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój, dla terenu w obrębach Popielewko i Popielewo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXIV/198/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze V – obręb 008, 009 miasta Świdwin.


Data uchwalenia: 2012-11-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-09

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XXIV/197/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze IV – obręb 006 i 010 miasta Świdwin.


Data uchwalenia: 2012-11-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-09

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XXIV/196/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze III – obręb 007 miasta Świdwin.


Data uchwalenia: 2012-11-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-09

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XXIV/200/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze VII – obręb 013 miasta Świdwin.


Data uchwalenia: 2012-11-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-09

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XXIV/199/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze VI – obręb 012; 014 miasta Świdwin.


Data uchwalenia: 2012-11-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-09

Zobacz treść planu (PDF)