Powiat kamieński

mpzpUchwała Nr XLVIII/481/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ul. Komunalną, ul. Nowomyśliwską, ul. Wodziczki, ciekiem wodnym „Stary Zdrój”, torami kolejowymi i ul. Niepodległości.


Data uchwalenia: 2014-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XLIX/588/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Chynowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XLII/492/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Recław


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XLII/491/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Recław


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XXV/195/2013 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Świerzno dla obszaru działki nr 17 położonej w obrębie ewidencyjnym Redliny


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała Nr XLI/473/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo 1, gm. Wolin


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf

mpzpUchwała Nr XXXIX/527/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru i terenu górniczego "Rekowo"


Data uchwalenia: 2013-02-22
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXIV/313/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla wypoczynkowo-mieszkaniowego „Wesoła” w Międzyzdrojach.


Data uchwalenia: 2012-12-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-18

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XXXV/462/12 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Wrzosowo.


Data uchwalenia: 2012-11-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-25

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XXXV/353/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o powierzchni 4,9096 ha dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Troszyn.


Data uchwalenia: 2012-11-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-16

Zobacz treść planu (PDF)