Uchwała Nr XVIII/170/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV Morzyczyn - Recław

Zobacz treść planu (PDF).