Powiat kamieński

Uchwała Nr XVIII/170/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV Morzyczyn - Recław

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVII/158/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gogolice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/142/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Wisełka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLIX/640/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w obrębie Recław

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLIV/567/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w miejscowości Świętouść w obrębie geodezyjnym Kołczewo, gm. Wolin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXVII/494/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo, gmina Wolin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIII/413/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w obrębach Recław, Piaski, Mierzęcin, Troszyn, Troszynek, Ostromice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXII/254/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XII/122/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 września 2003 r. fragmentu obrębu Recław w gminie Wolin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVII/213/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVII/212/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Chynowo

Zobacz treść planu (PDF).